Thursday, March 3, 2011

Bahagia...

Mereka yang berbahagia adalah yang selalu menyisihkan waktu untuk membaca kerana membaca itu sumber hikmah, menyisihkan waktu untuk tertawa kerana ketawa itu bagaikan muzik di jiwanya, menyisihkan waktu untuk berfikir kerana berfikir itu menambah kemajuannya, menyisihkan waktu untuk beramal kerana beramal itu akar kejayaannya, menyisihkan waktu untuk bergurau kerana gurau senda menambah cerianya dan menyisihkan waktu beribadat kerana ibadat itu adalah ibu ketenangan jiwa. (Mastika, Mac 2011)

SAYASUKA

No comments:

Post a Comment